Simboluri algebrice

Lista simbolurilor și semnelor algebrei matematice.

Tabel cu simboluri matematice algebră

Simbol Numele simbolului Înțeles / definiție Exemplu
x x variabilă valoare necunoscută de găsit când 2 x = 4, atunci x = 2
= semn egal egalitate 5 = 2 + 3
5 este egal cu 2 + 3
nu semn egal inegalitate 5 ≠ 4
5 nu este egal cu 4
echivalenţă identic cu  
egală prin definiție egală prin definiție  
: = egală prin definiție egală prin definiție  
~ aproximativ egală aproximare slabă 11 ~ 10
aproximativ egală apropiere sin (0,01) ≈ 0,01
proporțional cu proporțional cu yx când y = kx, k constantă
lemniscate simbolul infinitului  
mult mai puțin decât mult mai puțin decât 1 ≪ 1000000
mult mai mare decât mult mai mare decât 1000000 ≫ 1
() paranteze calculați mai întâi expresia din interior 2 * (3 + 5) = 16
[] paranteze calculați mai întâi expresia din interior [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18
{} bretele set  
x paranteze rotunjește numărul pentru a reduce numărul întreg ⌊4.3⌋ = 4
x suporturi de tavan rotunde numărul la numărul întreg superior ⌈4.3⌉ = 5
x ! Semnul exclamarii factorial 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24
| x | bare verticale valoare absolută | -5 | = 5
f ( x ) funcția lui x mapează valorile de la x la f (x) f ( x ) = 3 x +5
( fg ) compoziția funcției

( fg ) ( x ) = f ( g ( x ))

f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1⇒ ( fg ) ( x ) = 3 ( x -1) 
( a , b ) interval deschis ( a , b ) = { x | a < x < b } x ∈ (2,6)
[ a , b ] interval închis [ a , b ] = { x | axb } x ∈ [2,6]
delta schimbare / diferență t = t 1 - t 0
discriminant Δ = b 2 - 4 ac  
sigma însumare - suma tuturor valorilor din gama de serii x i = x 1 + x 2 + ... + x n
∑∑ sigma însumare dublă suma dublă x
capitala pi produs - produs cu toate valorile din gama de serii x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n
e e constantă / numărul lui Euler e = 2.718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
γ Constanta Euler-Mascheroni γ = 0,5772156649 ...  
φ ratia de aur constanta raportului auriu  
π pi constant π = 3,141592654 ...

este raportul dintre circumferința și diametrul unui cerc

c = πd = 2⋅ πr

Simboluri de algebră liniară

Simbol Numele simbolului Înțeles / definiție Exemplu
· punct produs scalar a · b
× traversa produs vector a × b
AB produs tensor produs tensorial al lui A și B AB
\ langle x, y \ rangle produs intern    
[] paranteze matrice de numere  
() paranteze matrice de numere  
| A | determinant determinant al matricei A  
det ( A ) determinant determinant al matricei A  
|| x || bare verticale duble normă  
A T transpune transpune matricea ( A T ) ij = ( A ) ji
A Matrice hermitiană conjugarea matricei transpune ( A ) ij = ( A ) ji
A * Matrice hermitiană conjugarea matricei transpune ( A * ) ij = ( A ) ji
A -1 matrice inversă AA -1 = I  
rang ( A ) rangul matricei rangul matricei A rang ( A ) = 3
slab ( U ) dimensiune dimensiunea matricei A dim ( U ) = 3

 

Simboluri statistice ►

 


Vezi si

Advertising

SIMBOLURILE MATEMATICII
MESE RAPIDE