Kalkulačka zloženého úroku

$
%
$
$
$
$
%
Obdobie
č.
Platba Istina suma

Výpočet zloženého úroku

Suma po n rokoch A n sa rovná pôvodnej sume A 0- krát jedna plus ročná úroková sadzba r vydelená počtom zlučovacích období v roku m zvýšená na mocninu m krát n:

vzorec zloženého úroku

A n je suma po n rokoch (budúca hodnota).

A 0 je počiatočná suma (súčasná hodnota).

r je nominálna ročná úroková sadzba.

m je počet zmiešaných období v jednom roku.

n je počet rokov.

Príklad č. 1:

Vypočítajte budúcu hodnotu po 10 rokoch súčasná hodnota 5 000 dolárov s ročným úrokom 4%.

Riešenie:

A 0 = 5 000 dolárov

r = 4% = 4/100 = 0,04

m = 1

n = 10

A 10 = 5 000 dolárov · (1 + 0,04 / 1) ( 1,10 ) = 7 401,22 dolárov

Príklad č. 2:

Vypočítajte budúcu hodnotu po 8 rokoch súčasná hodnota 35 000 dolárov s ročným úrokom 3% zloženým mesačne.

Riešenie:

A 0 = 35 000 dolárov

r = 3% = 3/100 = 0,03

m = 12

n = 8

A 8 = 35 000 dolárov · (1 + 0,03 / 12) ( 12,8 ) = 44 480,40 dolárov

 

Výpočet zloženého úroku ►

 


Pozri tiež

Advertising

FINANČNÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY