Efektívna kalkulačka úrokovej sadzby

Efektívna ročná úroková sadzba alebo kalkulačka ročnej ekvivalentnej sadzby.

Nominálna ročná úroková sadzba: % za rok
Zostavovacie obdobie:    
Zostavovacie obdobia za rok:    
 
Úroková sadzba efektívneho obdobia: % za mesiac
Efektívna ročná úroková sadzba: % za rok

Efektívny výpočet úrokovej sadzby

Výpočet úrokovej sadzby za efektívne obdobie

Efektívna obdobie úroková sadzba sa rovná nominálnej ročnej úrokovej sadzby delené počet periód za rok n:

Sadzba efektívneho obdobia = nominálna ročná sadzba / n

Efektívny výpočet ročnej úrokovej sadzby

Efektívna úroková sadzba sa rovná 1 plus nominálna úroková sadzba v percentách vydelená počtom zložených období za rok n, k sile n, mínus 1.

Efektívna sadzba = (1 + nominálna sadzba / n ) n - 1

 

Efektívny výpočet úrokovej sadzby ►

 


Pozri tiež

Advertising

FINANČNÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY