Ako vypočítať jednoduchý úrokový vzorec

Vzorec na výpočet jednoduchého úroku.

Jednoduchá výška úroku sa rovná sume istiny vynásobenej ročnou úrokovou mierou vydelenej počtom období za rok m, násobkom počtu období n:

jednoduchá výška úroku = výška istiny × ( sadzba / m ) × n

Príklad

Vypočítajte jednoduchú úrokovú sumu istiny vo výške 5 000 dolárov, ročnú úrokovú sadzbu 6% a čas 18 mesiacov.

Riešenie:

istina = 5 000 dolárov

sadzba = 6%

m = 12 mesiacov / rok

n = 18 mesiacov

jednoduchá výška úroku = 5 000 $ × (6% / 12 mesiacov / rok) × 18 mesiacov

    = 5 000 dolárov × (0,06 / 12 mesiacov / rok) × 18 mesiacov

   = 450 dolárov

 

Jednoduchá úroková kalkulačka ►

 


Pozri tiež

Advertising

FINANČNÉ VÝPOČTY
RÝCHLE TABUĽKY