Pravdepodobnosť a štatistika

Pravdepodobnosť je matematická teória, ktorá popisuje náhodné udalosti.


Pozri tiež

Advertising

PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA
RÝCHLE TABUĽKY