Očakávaná hodnota

V pravdepodobnosti a štatistike, očakávaní alebo očakávanej hodnote , je vážený priemer hodnoty náhodnej premennej.

Očakávanie spojitej náhodnej premennej

E (X) = \ int _ {- \ infty} ^ {\ infty} xP (x) dx

E ( X ) je očakávaná hodnota spojitej náhodnej premennej X

x je hodnota spojitej náhodnej premennej X

P ( x ) je funkcia hustoty pravdepodobnosti

Očakávanie diskrétnej náhodnej premennej

E (X) = \ sum_ {i} ^ {} x_iP (x)

E ( X ) je očakávaná hodnota spojitej náhodnej premennej X

x je hodnota spojitej náhodnej premennej X

P ( x ) je funkcia pravdepodobnostnej hmotnosti X

Vlastnosti očakávania

Lineárnosť

Keď a je konštanta a X, Y sú náhodné premenné:

E ( aX ) = aE ( X )

E ( X + Y ) = E ( X ) + E ( Y )

Neustále

Keď c je konštantné:

E ( c ) = c

Výrobok

Keď X a Y sú nezávislé náhodné premenné:

E ( X ⋅Y ) = E ( X ) ⋅ E ( Y )

podmienené očakávanie

 


Pozri tiež

Advertising

PRAVDEPODOBNOSŤ A ŠTATISTIKA
RÝCHLE TABUĽKY