Vrednost pričakovanja

Pri verjetnosti in statistiki je pričakovana ali pričakovana vrednost tehtana povprečna vrednost naključne spremenljivke.

Pričakovanje zvezne naključne spremenljivke

E (X) = \ int _ {- \ infty} ^ {\ infty} xP (x) dx

E ( X ) je pričakovana vrednost zvezne naključne spremenljivke X

x vrednost neprekinjene naključne spremenljivke X

P ( x ) je funkcija gostote verjetnosti

Pričakovanje diskretne naključne spremenljivke

E (X) = \ vsota_ {i} ^ {} x_iP (x)

E ( X ) je pričakovana vrednost zvezne naključne spremenljivke X

x vrednost neprekinjene naključne spremenljivke X

P ( x ) je funkcija verjetnosti mase X

Lastnosti pričakovanja

Linearnost

Kadar je a konstanta in X, sta Y naključni spremenljivki:

E ( aX ) = aE ( X )

E ( X + Y ) = E ( X ) + E ( Y )

Stalno

Kadar je c konstanta:

E ( c ) = c

Izdelka

Kadar sta X in Y neodvisni naključni spremenljivki:

E ( X ⋅Y ) = E ( X ) ⋅ E ( Y )

pogojno pričakovanje

 


Poglej tudi

VERJETNOST IN STATISTIKA
HITRE MIZE