Osnovne verjetnostne formule

 

Razpon verjetnosti

0 ≤ P ( A ) ≤ 1

Pravilo dopolnilnih dogodkov

P ( A C ) + P ( A ) = 1

Pravilo seštevanja

P (A∪B) = P (A) + P (B) - P (A∩B)

Nerazdruženi dogodki

Dogodka A in B se ne povežeta

P (A∩B) = 0

Pogojna verjetnost

P (A | B) = P (A∩B) / P (B)

Bayesova formula

P (A | B) = P (B | A) ⋅ P (A) / P (B)

Neodvisni dogodki

Dogodka A in B sta neodvisna

P (A∩B) = P (A) ⋅ P (B)

Funkcija kumulativne porazdelitve

F X ( x ) = P ( Xx )

Funkcija mase verjetnosti

vsota (i = 1..n, P (X = x (i)) = 1

Funkcija gostote verjetnosti

fX (x) = dFX (x) / dx

FX (x) = integral (-inf..x, fX (y) * dy)

FX (x) = vsota (k = 1..x, P (X = k))

P (a <= X <= b) = integral (a..b, fX (x) * dx)

integral (-inf..inf, fX (x) * dx) = 1

 

Kovarianca

Cox (X, Y) = E (X-ux) (Y-uy) = E (XY) - ux * uy

Korelacija

popravek (X, Y) = Cov (X, Y) / (Std (X) * Std (Y))

 

Bernoulli: 0-neuspeh 1-uspeh

Geometrično: 0-neuspeh 1-uspeh

Hipergeometrično: N objektov s K objekti uspeha, vzame se n objektov.

 

 

 
 
VERJETNOST IN STATISTIKA
HITRE MIZE