Ställ in teorisymboler

Lista över uppsättningssymboler för uppsättningsteori och sannolikhet.

Tabell över symboler för uppsättningsteori

Symbol Symbolnamn Betydelse /
definition
Exempel
{} ställa in en samling element A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| Så att så att A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B genomskärning objekt som tillhör uppsättning A och uppsättning B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B union objekt som tillhör uppsättning A eller uppsättning B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B delmängd A är en delmängd av B. uppsättning A ingår i uppsättning B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B rätt delmängd / strikt delmängd A är en delmängd av B, men A är inte lika med B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B inte delmängd uppsättning A är inte en delmängd av uppsättning B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B superset A är en övermängd av B. uppsättning A inkluderar uppsättning B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B korrekt superset / strikt superset A är ett superset av B, men B är inte lika med A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B inte superset uppsättning A är inte en överuppsättning av uppsättning B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A strömförsörjning alla delmängder av A.  
\ mathcal {P} (A) strömförsörjning alla delmängder av A.  
A = B jämlikhet båda uppsättningarna har samma medlemmar A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
A c komplement alla objekt som inte tillhör uppsättning A  
A ' komplement alla objekt som inte tillhör uppsättning A  
A \ B relativ komplement föremål som tillhör A och inte till B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB relativ komplement föremål som tillhör A och inte till B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B symmetrisk skillnad föremål som tillhör A eller B men inte till deras korsning A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B symmetrisk skillnad föremål som tillhör A eller B men inte till deras korsning A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A element av,
tillhör
ange medlemskap A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A inte del av inget fast medlemskap A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) beställt par samling av två element  
A × B kartesisk produkt uppsättning av alla beställda par från A och B  
| A | kardinalitet antalet element i uppsättning A A = {3,9,14}, | A | = 3
#A kardinalitet antalet element i uppsättning A A = {3,9,14}, # A = 3
| vertikal stapel Så att A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null oändlig kardinalitet av naturliga siffror  
1 aleph-one kardinaliteten hos räknade ordinala siffror  
Ø tom uppsättning Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} universell uppsättning uppsättning av alla möjliga värden  
0 naturliga tal / heltal (med noll) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 naturliga tal / heltal (utan noll) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
heltal satt \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
rationella siffror \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}och b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
reella siffror \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6.343434 ∈\ mathbb {R}
komplexa siffror \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Statistiska symboler ►

 


Se även

Facebook Twitter WhatsApp E-post

Skriv hur du kan förbättra den här sidan

MATMESYMBOLER
SNABBBORD