பேச்சு வாசகருக்கு உரை

பேச்சு வாசகர் பயன்பாட்டு வழிமுறைகளுக்கு உரை

  1. கணினி அளவை வசதியான நிலைக்கு அமைக்கவும்.
  2. உரை பெட்டியில் உரையை ஒட்டவும்.
  3. Play பொத்தானை அழுத்தவும்.

மேலும் காண்க

முகநூல் ட்விட்டர் பகிரி மின்னஞ்சல்

இந்த பக்கத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்று எழுதுங்கள்

ஆன்லைன் கருவிகள்
விரைவான அட்டவணைகள்