pwd కమాండ్ Linux / Unix లో

యునిక్స్ / లైనక్స్ pwd ఆదేశం.

pwd - ప్రింట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, ప్రస్తుత వర్కింగ్ డైరెక్టరీని పొందడానికి Linux కమాండ్.

pwd వాక్యనిర్మాణం

$ pwd [option]

pwd కమాండ్ ఉదాహరణలు

డైరెక్టరీని / usr / src డైరెక్టరీకి మార్చండి మరియు వర్కింగ్ డైరెక్టరీని ప్రింట్ చేయండి:

$ cd /usr/src
$ pwd
/user/src

 

డైరెక్టరీని హోమ్ డైరెక్టరీకి మార్చండి మరియు వర్కింగ్ డైరెక్టరీని ప్రింట్ చేయండి:

$ cd ~
$ pwd
/home/user

 

హోమ్ డైరెక్టరీ యొక్క పేరెంట్ డైరెక్టరీకి డైరెక్టరీని మార్చండి మరియు వర్కింగ్ డైరెక్టరీని ప్రింట్ చేయండి:

$ cd ~/..
$ pwd
/home

 

డైరెక్టరీని రూట్ డైరెక్టరీకి మార్చండి మరియు వర్కింగ్ డైరెక్టరీని ప్రింట్ చేయండి:

$ cd /
$ pwd
/

 


Advertising

LINUX
రాపిడ్ టేబుల్స్