కేలరీలను జూల్స్‌గా ఎలా మార్చాలి

కేలరీలలోని శక్తిని (కాల్) జూల్స్ (జె) గా ఎలా మార్చాలి.

చిన్న & పెద్ద కేలరీలు

చిన్న క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 గ్రాముల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 కిలోల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద కేలరీలను ఫుడ్ కేలరీ అని కూడా పిలుస్తారు మరియు దీనిని ఆహార శక్తి యొక్క యూనిట్‌గా ఉపయోగిస్తారు.

కేలరీల నుండి జూల్స్‌కు ఎలా మార్చాలి

జూల్స్‌కు థర్మోకెమికల్ కేలరీలు

1 కాల్ = 4.184 జె

జూల్స్ E (J) లోని శక్తి థర్మోకెమికల్ కేలరీలలోని శక్తి 4.184 రెట్లు సమానం E (దూడ) :

E (J) = 4.184 × E (cal )

ఉదాహరణ

300 కాల్ జౌల్స్‌గా మార్చండి .

E (J) = 4.184 × 300cal th = 1255.2 J.

జూల్స్‌కు 15 ° C కేలరీలు

1 కాల్ 15 = 4.1855 జె

లో జోల్స్ శక్తిని E (J) లో 15 ° C కేలరీలు 4,1855 సార్లు ఇంధన సమానం E (cal15) :

E (J) = 4.1855 × E (cal 15 )

ఉదాహరణ

300 కాల్ 15 ను జూల్స్‌గా మార్చండి .

E (J) = 4.1855 × 300cal 15 = 1255.65 J.

జూల్స్‌కు పెద్ద / ఆహార కేలరీలు

1 కాల్ = 4.184 kJ = 4184 J.

జూల్స్ E (J) లోని శక్తి పెద్ద / ఆహార కేలరీలలోని శక్తి 4184 రెట్లు సమానం E (Cal) :

E (J) = 4184 × E (కాల్)

ఉదాహరణ

0.3 కాల్‌ను జూల్స్‌గా మార్చండి.

E (J) = 4184 × 0.3 Cal = 1255.2 J.

 

జూల్స్ మార్పిడి కాలిక్యులేటర్‌కు కేలరీలు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

శక్తి మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్