కేలరీలను kcal గా ఎలా మార్చాలి

కేలరీలను (కాల్) కిలో కేలరీలుగా (కిలో కేలరీలు) ఎలా మార్చాలి .

చిన్న & పెద్ద కేలరీలు

చిన్న క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 గ్రాముల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద క్యాలరీ (కాల్) 1 వాతావరణం యొక్క పీడనం వద్ద 1 కిలోల నీటిని 1 ° C పెంచడానికి అవసరమైన శక్తి.

పెద్ద కేలరీలను ఫుడ్ కేలరీ అని కూడా పిలుస్తారు మరియు దీనిని ఆహార శక్తి యొక్క యూనిట్‌గా ఉపయోగిస్తారు.

cal to kcal - చిన్న కేలరీలు నుండి చిన్న కిలో కేలరీలు

1 కిలో కేలరీలు = 1000 కేలరీలు

చిన్న కిలో కేలరీలలోని శక్తి (కిలో కేలరీలు) చిన్న కేలరీలలోని శక్తికి సమానం (కాల్) 1000 ద్వారా విభజించబడింది:

E (kcal) = E (cal) / 1000

ఉదాహరణ

6000 కేలరీలను చిన్న కిలో కేలరీలకు మార్చండి:

E (kcal) = 6000cal / 1000 = 6 kcal

కాల్ టు కిలో కేలరీలు - పెద్ద కేలరీలు చిన్న కిలో కేలరీలు

1 కిలో కేలరీలు = 1 కాల్

చిన్న కిలో కేలరీలలోని శక్తి (కిలో కేలరీలు) పెద్ద కేలరీలలోని శక్తికి సమానం (కాల్):

E (kcal) = E (కాల్)

ఉదాహరణ

6Cal ని kcal గా మార్చండి:

E (kcal) = 6Cal = 6kcal

 

Kcal ను కేలరీలుగా మార్చడం ఎలా

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

శక్తి మార్పిడి
రాపిడ్ టేబుల్స్