สะพานประสาน

สะพานประสานเป็นตัวนำบน PCB ที่มีชิ้นส่วนแยกจากกันสองชิ้นหรือมากกว่าซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์ถาวร

ในการทำให้สะพานประสานสั้นลงคุณควรประสานระหว่างสองส่วนของสะพาน

ในการตัดการเชื่อมต่อของสะพานประสานคุณควรถอดสะพานประสานออกโดยการถอดออก

สะพานประสานใช้สำหรับการกำหนดค่าถาวรของวงจร

คุณสามารถใช้จัมเปอร์หรือสวิตช์ DIPสำหรับฟังก์ชันเดียวกันได้ สะพานประสานมีราคาถูกกว่า แต่ใช้งานง่ายน้อยกว่าจัมเปอร์หรือสวิตช์ DIP

 

สัญลักษณ์สะพานประสาน

สัญลักษณ์แผนภาพวงจรของสะพานประสานคือ:

 

 

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ตารางอย่างรวดเร็ว