สวิตช์ DIP

นิยามสวิตช์ DIP

สวิตช์ DIP เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการปลดหรือต่อสายไฟในวงจรไฟฟ้า

สวิตช์ DIP ย่อมาจาก Dual Inline Package

สวิทช์กรมทรัพย์สินทางปัญญาส่วนใหญ่จะใช้ในแผงวงจรสำหรับการกำหนดค่าถาวรและการตั้งค่าของวงจรเช่นจัมเปอร์หรือสะพานประสาน

การตั้งค่าสวิตช์ DIP

โดยปกติสวิตช์ DIP จะมีสวิตช์ขนาดเล็ก 4 หรือ 8 ตัวที่ตั้งค่าไบนารีเป็น 4 หรือ 8 บิตร่วมกัน

สัญลักษณ์สวิตช์ DIP

สัญลักษณ์แผนภาพวงจรของสวิตช์ DIP คือ:

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ตารางอย่างรวดเร็ว