อนุพันธ์ของ arcsin

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน arcsine ของ x คืออะไร?

อนุพันธ์ของฟังก์ชัน arcsine ของ x เท่ากับ 1 หารด้วยสแควร์รูทของ (1-x 2 ):

 

ฟังก์ชัน Arcsin ►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

ARCSIN
ตารางอย่างรวดเร็ว