Arcsin ของอินฟินิตี้

อาร์กไซน์ของอินฟินิตี้และลบอินฟินิตี้คืออะไร?

อาร์คซิน (∞) =?

 

arcsine คือฟังก์ชันไซน์ผกผัน

เนื่องจาก x สามารถอยู่ในช่วง [-1,1] จึงไม่ได้กำหนด arcsin (x) นอกช่วงของ [-1,1]

ดังนั้นขีด จำกัด ของ arcsine ของ x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จึงไม่ได้กำหนด:

 

ฟังก์ชัน Arcsin ►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

ARCSIN
ตารางอย่างรวดเร็ว