Linux / Unix'te cat komutu

Linux cat komutu.

cat  komutu, metin dosyalarının içeriğini görüntülemek ve birkaç dosyayı tek bir dosyada birleştirmek için kullanılır.

Kedi komut dizinleri kabul etmez.

cat komut sözdizimi

$ cat [options] file1 [file2...]

cat komut seçenekleri

cat command ana seçenekleri:

seçenek açıklama
cat -b boş olmayan satırlara satır numaraları ekleyin
cat -n tüm satırlara satır numaraları ekle
cat -s boş satırları bir satıra sıkıştır
cat -E satırın sonunda $ göster
cat -T sekmeler yerine ^ I göster

cat komut örnekleri

Metin dosyası verilerini görüntüleyin:

$ cat list1.txt
milk
bread
apples

$ cat list2.txt
house
car

$

 

2 metin dosyasını birleştirin:

$ cat list1.txt list2.txt
milk
bread
apples

house
car

$

 

2 metin dosyasını başka bir dosyada birleştirin:

$ cat list1.txt list2.txt / todo.txt
$

 

 


Ayrıca bakınız

Advertising

LINUX
HIZLI TABLOLAR