Linux / Unix'te pwd komutu

Unix / Linux pwd komutu.

pwd - çalışma dizini yazdır, geçerli çalışma dizinini almak için bir Linux komutudur.

pwd sözdizimi

$ pwd [option]

pwd komut örnekleri

Dizini / usr / src dizinine değiştirin ve çalışma dizinini yazdırın:

$ cd /usr/src
$ pwd
/user/src

 

Dizini ana dizin olarak değiştirin ve çalışma dizinini yazdırın:

$ cd ~
$ pwd
/home/user

 

Dizini, ana dizinin üst dizinine değiştirin ve çalışma dizinini yazdırın:

$ cd ~/..
$ pwd
/home

 

Dizini kök dizine değiştirin ve çalışma dizinini yazdırın:

$ cd /
$ pwd
/

 


Advertising

LINUX
HIZLI TABLOLAR