HTML Yorum Etiketi

HTML yorum etiketi | HTML yorum örnekleri | HTML yorum kodu oluşturucu

HTML yorum etiketi

<!-- This is an HTML comment --/

Yorum açık sınırlayıcı:

<!--

Yorum kapatma sınırlayıcı:

--/

HTML yorum örnekleri

Bilgilendirici metin yorumları

Koda açıklamalar eklemek istediğinizde bilgilendirici metin açıklamaları kullanın.

HTML kodu:

<!-- this is a single line comment --/
<p/ some text ... </p/
<!--
    this is
    a multiline
    comment
--/
<p/ some more text ... </p/

 

Sonuç sayfası görünümü:

some text ...
some more text ...

 

Kod yorumlama

Kodu devre dışı bırakmak istediğinizde kod yorumunu kullanın.

HTML kodu:

<!-- <p/ some text ... </p/ -->
<!--
<p> some text ... </p>
<p> some text ... </p>
-->
<p> some more text ... </p>

 

Sonuç sayfası görünümü:

some more text ...

HTML yorum kodu oluşturucu

Yorum yapılacak metni / kodu girin:
Yorum türünü seçin:
Oluşturulan yorum kodu:


Ayrıca bakınız

Advertising

WEB HTML
HIZLI TABLOLAR