Chuyển đổi màu RGB sang CMYK

Nhập các mức màu đỏ, xanh lục và xanh lam (0..255) và nhấn nút Chuyển đổi :

Màu đỏ (R):
Màu xanh lá cây (G):
Màu xanh lam (B):
 
Màu lục lam (C): %
Màu đỏ tươi (M): %
Màu vàng (Y): %
Màu chủ đạo đen (K): %
Hex:
Xem trước màu:

Chuyển đổi CMYK sang RGB ►

Công thức chuyển đổi RGB sang CMYK

Các giá trị R, G, B được chia cho 255 để thay đổi phạm vi từ 0..255 thành 0..1:

R '= R / 255

G '= G / 255

B '= B / 255

Màu của phím đen (K) được tính từ các màu đỏ (R '), xanh lục (G') và xanh lam (B '):

K = 1-max ( R ', G ', B ')

Màu lục lam (C) được tính từ màu đỏ (R ') và màu đen (K):

C = (1- R '- K ) / (1- K )

Màu đỏ tươi (M) được tính từ màu xanh lục (G ') và màu đen (K):

M = (1- G '- K ) / (1- K )

Màu vàng (Y) được tính từ màu xanh lam (B ') và màu đen (K):

Y = (1- B '- K ) / (1- K )

Bảng RGB sang CMYK

Màu sắc Màu sắc

Tên

(R, G, B) Hex (C, M, Y, K)
  Đen (0,0,0) # 000000 (0,0,0,1)
  trắng (255,255,255) #FFFFFF (0,0,0,0)
  Màu đỏ (255,0,0) # FF0000 (0,1,1,0)
  màu xanh lá (0,255,0) # 00FF00 (1,0,1,0)
  Màu xanh da trời (0,0,255) # 0000FF (1,1,0,0)
  Màu vàng (255,255,0) # FFFF00 (0,0,1,0)
  Lục lam (0,255,255) # 00FFFF (1,0,0,0)
  Đỏ tươi (255,0,255) # FF00FF (0,1,0,0)

 

Chuyển đổi CMYK sang RGB ►

 


Xem thêm

Advertising

CHUYỂN ĐỔI MÀU SẮC
BẢNG RAPID