Biểu đồ mã màu RGB

Bộ chọn màu RGB | Bảng mã màu RGB | Không gian màu RGB | Định dạng và tính toán màu RGB | Bảng màu RGB

Bộ chọn màu RGB

Biểu đồ mã màu RGB

Di chuột bằng con trỏ trên màu để nhận mã màu thập lục phân và thập phân bên dưới:

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Hex: #    
Đỏ:  
Màu xanh lá:  
Màu xanh da trời:  

Không gian màu RGB

Không gian màu RGB hoặc hệ thống màu RGB , tạo ra tất cả các màu từ sự kết hợp của các màu R ed, G reen và B lue.

Màu đỏ, xanh lục và xanh lam sử dụng 8 bit mỗi màu, có giá trị nguyên từ 0 đến 255. Điều này làm cho 256 * 256 * 256 = 16777216 có thể có màu.

RGB ≡ Đỏ, Xanh lục, Xanh lam

Mỗi pixel trong màn hình LED hiển thị màu sắc theo cách này, bằng sự kết hợp của các đèn LED màu đỏ, xanh lục và xanh lam (điốt phát quang).

Khi điểm ảnh màu đỏ được đặt thành 0, đèn LED sẽ tắt. Khi pixel màu đỏ được đặt thành 255, đèn LED được bật hoàn toàn.

Bất kỳ giá trị nào giữa chúng đều đặt đèn LED thành phát sáng một phần.

Định dạng và tính toán màu RGB

Mã RGB có định dạng 24 bit (bit 0..23):

ĐỎ [7: 0] XANH LÁ [7: 0] XANH LÁ [7: 0]
23             16 15             8 7             0

RGB = (R*65536)+(G*256)+B , (when R is RED, G is GREEN and B is BLUE)

Ví dụ tính toán

Màu trắng RGB

White RGB code = 255*65536+255*256+255 = #FFFFFF

Màu RGB xanh lam

Blue RGB code = 0*65536+0*256+255 = #0000FF

Màu đỏ RGB

Red RGB code = 255*65536+0*256+0 = #FF0000

Màu RGB xanh lục

Green RGB code = 0*65536+255*256+0 = #00FF00

Màu RGB xám

Gray RGB code = 128*65536+128*256+128 = #808080

Màu RGB vàng

Yellow RGB code = 255*65536+255*256+0 = #FFFF00

Bảng màu RGB

Màu sắc cơ bản:

Màu sắc Tên HTML / CSS Mã Hex

#RRGGBB

Mã thập phân

(R, G, B)

  Đen # 000000 (0,0,0)
  trắng #FFFFFF (255,255,255)
  Màu đỏ # FF0000 (255,0,0)
  Vôi # 00FF00 (0,255,0)
  Màu xanh da trời # 0000FF (0,0,255)
  Màu vàng # FFFF00 (255,255,0)
  Cyan / Aqua # 00FFFF (0,255,255)
  Đỏ tươi / Fuchsia # FF00FF (255,0,255)
  Bạc # C0C0C0 (192,192,192)
  Màu xám # 808080 (128,128,128)
  Bỏ rơi # 800000 (128,0,0)
  Ôliu # 808000 (128,128,0)
  màu xanh lá # 008000 (0,128,0)
  Màu tím # 800080 (128,0,128)
  Màu mòng két # 008080 (0,128,128)
  Hải quân # 000080 (0,0,128)

 

Màu sắc Tên màu Mã Hex

#RRGGBB

Mã thập phân

R, G, B

  Bỏ rơi # 800000 (128,0,0)
  đỏ sẫm # 8B0000 (139,0,0)
  nâu # A52A2A (165,42,42)
  lửa # B22222 (178,34,34)
  đỏ thẫm # DC143C (220,20,60)
  màu đỏ # FF0000 (255,0,0)
  cà chua # FF6347 (255,99,71)
  san hô # FF7F50 (255,127,80)
  Ấn Độ đỏ # CD5C5C (205,92,92)
  san hô nhẹ # F08080 (240,128,128)
  cá hồi đen # E9967A (233,150,122)
  cá hồi # FA8072 (250,128,114)
  cá hồi nhạt # FFA07A (255,160,122)
  đỏ cam # FF4500 (255,69,0)
  màu cam đậm # FF8C00 (255.140,0)
  trái cam # FFA500 (255,165,0)
  vàng # FFD700 (255.215,0)
  que vàng sẫm # B8860B (184,134,11)
  cây gậy vàng # DAA520 (218,165,32)
  que vàng nhạt # EEE8AA (238.232.170)
  vải kaki màu thẫm # BDB76B (189,183,107)
  kaki # F0E68C (240.230.140)
  Ôliu # 808000 (128,128,0)
  màu vàng # FFFF00 (255,255,0)
  xanh vàng # 9ACD32 (154.205,50)
  màu xanh ô liu đậm # 556B2F (85.107,47)
  Màu xám ô liu # 6B8E23 (107,142,35)
  Cỏ xanh # 7CFC00 (124,252,0)
  tái sử dụng biểu đồ # 7FFF00 (127,255,0)
  xanh vàng # ADFF2F (173,255,47)
  Màu xanh lá cây đậm # 006400 (0,100,0)
  màu xanh lá # 008000 (0,128,0)
  rừng xanh # 228B22 (34,139,34)
  Vôi # 00FF00 (0,255,0)
  vôi xanh # 32CD32 (50,205,50)
  màu xanh lợt # 90EE90 (144,238,144)
  xanh nhạt # 98FB98 (152,251,152)
  biển xanh đậm # 8FBC8F (143,188,143)
  vừa xuân xanh # 00FA9A (0,250,154)
  Xuân xanh # 00FF7F (0,255,127)
  biển xanh # 2E8B57 (46.139,87)
  nước biển trung bình # 66CDAA (102.205.170)
  biển xanh vừa # 3CB371 (60,179,113)
  biển xanh nhạt # 20B2AA (32.178.170)
  đá phiến sẫm màu xám # 2F4F4F (47,79,79)
  mòng két # 008080 (0,128,128)
  lục lam đậm # 008B8B (0,139,139)
  nước biển # 00FFFF (0,255,255)
  lục lam # 00FFFF (0,255,255)
  lục lam nhạt # E0FFFF (224,255,255)
  màu ngọc lam đậm # 00CED1 (0,206.209)
  màu xanh ngọc # 40E0D0 (64,224,208)
  xanh ngọc trung bình # 48D1CC (72,209,204)
  xanh ngọc nhạt #AFEEEE (175.238.238)
  nước biển # 7FFFD4 (127,255,212)
  bột màu xanh # B0E0E6 (176,224,230)
  xanh chói # 5F9EA0 (95.158.160)
  màu xanh thép # 4682B4 (70.130.180)
  màu xanh hoa ngô đồng # 6495ED (100,149,237)
  bầu trời xanh thẳm # 00BFFF (0,191,255)
  dodger xanh # 1E90FF (30,144,255)
  xanh nhạt # ADD8E6 (173,216,230)
  trời xanh # 87CEEB (135,206,235)
  bầu trời xanh nhạt # 87CEFA (135.206.250)
  màu xanh nửa đêm # 191970 (25,25,112)
  Hải quân # 000080 (0,0,128)
  xanh đậm # 00008B (0,0,139)
  Xanh nhẹ # 0000CD (0,0,205)
  màu xanh da trời # 0000FF (0,0,255)
  xanh đậm # 4169E1 (65.105.225)
  xanh tím # 8A2BE2 (138,43,226)
  xanh đậm # 4B0082 (75.0.130)
  đá phiến xanh đậm # 483D8B (72,61,139)
  màu xanh đá phiến # 6A5ACD (106,90,205)
  màu xanh lam đá phiến vừa # 7B68EE (123,104,238)
  tím vừa # 9370DB (147,112,219)
  màu đỏ tươi sẫm # 8B008B (139,0,139)
  màu tím đậm # 9400D3 (148.0.211)
  phong lan sẫm màu # 9932CC (153,50,204)
  phong lan vừa # BA55D3 (186,85,211)
  màu tím # 800080 (128,0,128)
  cây kế # D8BFD8 (216,191,216)
  mận # DDA0DD (221.160.221)
  màu tím # EE82EE (238,130,238)
  đỏ tươi / fuchsia # FF00FF (255,0,255)
  phong lan # DA70D6 (218,112,214)
  đỏ tím vừa # C71585 (199,21,133)
  đỏ tím nhạt # DB7093 (219,112,147)
  màu hồng đậm # FF1493 (255,20,147)
  màu hồng nóng # FF69B4 (255.105.180)
  màu hồng nhạt # FFB6C1 (255.182.193)
  Hồng # FFC0CB (255,192,203)
  màu trắng cổ # FAEBD7 (250.235.215)
  be # F5F5DC (245.245.220)
  bánh quy # FFE4C4 (255,228,196)
  hạnh nhân chần #FFEBCD (255.235.205)
  lúa mì # F5DEB3 (245,222,179)
  râu ngô # FFF8DC (255.248.220)
  voan chanh #FFFACD (255.250.205)
  que vàng nhạt màu vàng # FAFAD2 (250.250.210)
  vàng nhạt # FFFFE0 (255,255,224)
  Yên xe màu nâu # 8B4513 (139,69,19)
  sienna # A0522D (160,82,45)
  sô cô la # D2691E (210,105,30)
  peru # CD853F (205,133,63)
  màu nâu cát # F4A460 (244.164,96)
  gỗ lớn # NỢ887 (222.184.135)
  tan # D2B48C (210.180.140)
  nâu hồng # BC8F8F (188,143,143)
  moccasin # FFE4B5 (255,228,181)
  navajo trắng #FFDEAD (255,222,173)
  đào phồng # FFDAB9 (255.218.185)
  hoa hồng mù sương # FFE4E1 (255.228.225)
  má hồng # FFF0F5 (255.240.245)
  lanh # FAF0E6 (250.240.230)
  ren cũ # FDF5E6 (253,245,230)
  roi đu đủ # FFEFD5 (255.239.213)
  vỏ sò # FFF5EE (255.245.238)
  kem bạc hà # F5FFFA (245,255,250)
  phiến đá xám # 708090 (112,128,144)
  đá phiến xám nhạt # 778899 (119,136,153)
  thép xanh nhạt # B0C4DE (176,196,222)
  Hoa oải hương # E6E6FA (230.230.250)
  hoa trắng # FFFAF0 (255.250.240)
  alice blue # F0F8FF (240.248.255)
  ma trắng # F8F8FF (248,248,255)
  honeydew # F0FFF0 (240.255.240)
  ngà voi # FFFFF0 (255.255.240)
  màu xanh # F0FFFF (240,255,255)
  tuyết #FFFAFA (255.250.250)
  đen # 000000 (0,0,0)
  xám mờ / xám mờ # 696969 (105.105.105)
  xám / xám # 808080 (128,128,128)
  xám đậm / xám đậm # A9A9A9 (169,169,169)
  bạc # C0C0C0 (192,192,192)
  xám nhạt / xám nhạt # D3D3D3 (211.211.211)
  gainsboro #DCDCDC (220.220.220)
  khói trắng # F5F5F5 (245.245.245)
  trắng #FFFFFF (255,255,255)


Xem thêm

Advertising

MÀU SẮC WEB
BẢNG RAPID