Как да изчислим окончателната оценка на изпита

Изчисление на оценката на окончателен изпит.

Изчисляване на оценката на крайния изпит

Оценката на последния изпит е равна на 100%, умножена по необходимата оценка, минус 100% минус тежестта на окончателния изпит (w), умножена по текущата оценка (g), разделена на теглото на последния изпит (w):

Оценка на окончателен изпит =

= (100% × необходима степен - (100% - w ) × текуща оценка ) / w

Пример

Текущата оценка е 70% (или C-).

Теглото на крайния изпит е 50%.

Изискваната оценка е 80% (или B-).

Изчисляване

Оценката на последния изпит е равна на 100%, умножена по необходимата оценка, минус 100% минус тежестта на окончателния изпит (w), умножена по текущата оценка (g), разделена на теглото на последния изпит (w):

Оценка на окончателен изпит =

= (100% × необходима степен - (100% - w ) × текуща оценка ) / w

= (100% × 80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Така че крайната оценка на изпита трябва да бъде 90% (или A-).

 

Краен калкулатор ►

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КАЛКУЛАТОРИ НА КЛАС
БЪРЗИ МАСИ