Какво е Kilojoule (kJ)?

Килоджоулът е единица енергия, която е равна на 1000 джаула.

1 килоджаул е равен на 1000 джаула:

1kJ = 1000J

1 джаул е равен на 1/1000 килоджаула:

1J = 0,001kJ

Енергията E (J) в джаули (J) е равна на енергията E (kJ) в килоджаули по 1000:

E (J) = E (kJ) × 1000

1 килоджаул е равен на 0,94781712 BTU (IT) :

1 kJ = 0.94781712 BTU (IT)

Енергията E (BTU) в BTU е равна на 0,94781712 пъти енергията E (kJ) в килоджаули (kJ):

E (BTU) = E (kJ) / 1,05505585262 = 0,94781712 ⋅ E (kJ)

1 kcal th е равно на 4,184 килоджаула (kJ):

1 kcal th = 4.184 kJ

Енергията в килоджаули E (kJ) е равна на енергията в килокалории E (kcal-th), разделена на 4.184:

E (kcal) = E (kJ) / 4.184

 

 


Вижте също

Facebook Twitter WhatsApp електронна поща

Напишете как да подобрите тази страница

КОНВЕРСИЯ НА ЕНЕРГИЯ
БЪРЗИ МАСИ