Conversió de grams a quilograms

g
   
: kg
+ Grams:
kg
g
Càlcul:  

Kg a Grams ►

Com es converteixen grams a quilos

1 gram (g) és igual a 0,001 quilograms (kg).

1 g = (1/1000) kg = 0,001 kg

La massa m en quilograms (kg) és igual a la massa m en grams (g) dividida per 1000:

m (kg) = m (g) / 1000

Exemple

Convertiu 5 g en quilograms:

m (kg) = 5 g / 1000 = 0,005 kg

Taula de conversió de grams a quilograms

Grams (g) Quilograms (kg)
0 g 0 kg
1 g 0,001 kg
2 g 0,002 kg
3 g 0,003 kg
4 g 0,004 kg
5 g 0,005 kg
6 g 0,006 kg
7 g 0,007 kg
8 g 0,008 kg
9 g 0,009 kg
10 g 0,01 kg
20 g 0,02 kg
30 g 0,03 kg
40 g 0,04 kg
50 g 0,05 kg
60 g 0,06 kg
70 g 0,07 kg
80 g 0,08 kg
90 g 0,09 kg
100 g 0,1 kg
1000 g 1 kg

 

Quilograms a Grams ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CONVERSIÓ DE PES
TAULES RÀPIDES