Conversió de pedres a lliures

Calculadora de conversió de pedres (st) a lliures (lb) de pes (massa) i com convertir.

Calculadora de conversió de pedres a lliures

Introduïu el pes (massa) en pedres (p) i premeu el botó Converteix :

st
   
: lb
Càlcul:  

Lliures a pedres ►

Com convertir les pedres a lliures

1 pedra (c) equival a 14 lliures (lliures).

1ª = 14 lliures

La massa m en lliures (lb) és igual a la massa m en pedres (st) vegades 14:

m (lb) = m (st) × 14

Exemple

Convertiu 5 lliures en lliures:

m (lb) = 5 m × 14 = 70 lliures

Taula de conversió de pedres a lliures

Pedres (c) Lliures (lliures)
0 c 0 lliures
0,1 c 1,4 lliures
1r 14 lliures
28 lliures
42 lliures
4 º 56 lliures
70 lliures
84 lliures
7 c 98 lliures
8 º 112 lliures
126 lliures
10 c 140 lliures
20 c 280 lliures
30 c 420 lliures
40 c 560 lliures
50 c 700 lliures
60 c 840 lliures
70 c 980 lliures
80 c 1120 lliures
90 c 1260 lliures
100 c 1400 lliures
1000 c 14000 lliures

 

Lliures a pedres ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CONVERSIÓ DE PES
TAULES RÀPIDES