Conversió de mil·ligrams a micrograms

Calculadora de conversió de pes (massa) de mil·ligrams (mg) a micrograms (μg o mcg) i com es pot convertir.

Calculadora de conversió de mil·ligrams a micrograms

Introduïu el pes (massa) en mil·ligrams i premeu el botó Converteix :

mg
   
Microgrames: μg
Càlcul:  

Mcg a mg ►

Com convertir mil·ligrams a micrograms

1 mil·ligram (mg) és igual a 1000 micrograms (μg).

1 mg = 1000 μg

La massa m en micrograms (μg) és igual a la massa m en mil·ligrams (mg) vegades 1000:

m (μg) = m (mg) × 1000

Exemple

Convertiu 5 mg en micrograms:

m (μg) = 5 mg × 1000 = 5000 μg

Taula de conversió de mil·ligrams a micrograms

Mil·ligrams (mg) Microgrames (μg)
0 mg 0 μg
0,1 mg 100 μg
1 mg 1000 μg
2 mg 2000 μg
3 mg 3000 μg
4 mg 4000 μg
5 mg 5000 μg
6 mg 6000 μg
7 mg 7000 μg
8 mg 8000 μg
9 mg 9000 μg
10 mg 10000 μg
20 mg 20000 μg
30 mg 30000 μg
40 mg 40000 μg
50 mg 50000 μg
60 mg 60000 μg
70 mg 70000 μg
80 mg  80000 μg
90 mg 90000 μg
100 mg 100000 μg
1000 mg 1000000 μg

 

Microgrames a mil·ligrams ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

CONVERSIÓ DE PES
TAULES RÀPIDES