Watt (W)

Definició de watts

El watt és la unitat de potència (símbol: W).

La unitat de watt porta el nom de James Watt, l’inventor de la màquina de vapor.

Un watt es defineix com la taxa de consum d'energia d'un joule per segon.

1W = 1J / 1s

Un watt també es defineix com el flux de corrent d’un amper amb tensió d’un volt.

1W = 1V × 1A

Calculadora de conversió de watt a mW, kW, MW, GW, dBm, dBW

Convertiu watts en miliwatts, quilowatts, megawatts, gigawatts, dBm, dBW.

Introduïu l'alimentació en un dels quadres de text i premeu el botó Converteix :

Introduïu milliwatts: mW
Introduïu watts: W
Introduïu quilowatts: kW
Introduïu megawatts: MW
Introduïu gigawatts: GW
Introduïu dBm: dBm
Introduïu dBW: dBW
     

Taula de prefixos unitaris de watt

nom símbol conversió exemple
picowatt pW 1pW = 10 -12 W P = 10 pW
nanowatt nW 1NW = 10 -9 W P = 10 nW
microwatt μW 1μW = 10 -6 W P = 10 μW
milliwatt mW 1 mW = 10 -3 W P = 10 mW
watts W - P = 10 W
quilowatts kW 1 kW = 10 3 W P = 2 kW
megawatts MW 1 MW = 10 6 W P = 5 MW
gigawatt GW 1 GW = 10 9 W P = 5 GW

Com convertir watts a quilowatts

La potència P en quilowatts (kW) és igual a la potència P en watts (W) dividida per 1000:

P (kW) = P (W) / 1000

Com convertir watts en milliwatts

La potència P en miliwatts (mW) és igual a la potència P en watts (W) vegades 1000:

P (mW) = P (W) ⋅ 1000

Com convertir watts a dBm

La potència P en decibelis-miliwatts (dBm) és igual a 10 vegades la base de 10 logaritmes de la potència P en miliwatts (mW) dividida per 1 miliwatt:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

Com convertir watts a amplificadors

El corrent I en amperes (A) és igual a la potència P en watts (W) dividida per la tensió V en volts (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Com convertir watts a volts

La tensió V en volts (V) és igual a la potència P en watts (W) dividida pel corrent I en amperes (A):

V (V) = P (W) / I (A)

Com convertir watts a ohms

R (Ω) = P (W) / I (A) 2

R (Ω) = V (V) 2 / P (W)

Com convertir watts a BTU / hora

P (BTU / h) = 3.412142 ⋅ P (W)

Com convertir watts en joules

E (J) = P (W)t (s)

Com convertir watts a potència

P (HP) = P (W) / 746

Com convertir watts a kVA

La potència real P en watts (W) és igual a 1000 vegades la potència aparent S en quilo-volt-amperes (kVA) vegades el factor de potència (PF) o cosinus de l'angle de fase φ:

P (W) = 1000 ⋅ S (kVA)PF = 1000 ⋅ S (kVA) ⋅ cos φ

Com convertir vats a VA

La potència real P en watts (W) és igual a la potència aparent S en volt-amperes (VA) vegades el factor de potència (PF) o el cosinus de l'angle de fase φ:

P (W) = S (VA)PF = S (VA) ⋅ cos φ

Consum d'energia d'alguns components elèctrics

Quants watts fa servir una casa? Quants watts fa servir un televisor? Quants watts fa servir una nevera?

Component elèctric Consum típic d'energia en watts
TV LCD 30..300 W
Monitor LCD 30..45 W
Ordinador de sobretaula de PC 300..400 W
Ordinador portàtil 40..60 W
Nevera 150..300 W (quan està actiu)
Bombeta 25..100 W
Llum fluorescent 15..60 W
Llum halògena 30..80 W
Altaveu 10..300 W
Microones 100..1000 W
Aire acondicionat 1..2 kW

 

Kilowatt (kW) ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

UNITATS D'ELECTRICITAT I ELECTRONNICA
TAULES RÀPIDES