Enllaç d’ancoratge HTML

Codi d’enllaç d’ancoratge HTML. Com enllaçar a la mateixa pàgina en HTML.

Enllaç per ancorar a la mateixa pàgina

<a href="#example">Example headline</a>

El codi crearà aquest enllaç:

Exemple de titular

 

En prémer l'enllaç anterior, el navegador saltarà a l'encapçalament inferior amb aquest codi:

<h5><a id="example"></a>Example headline</h5>

Exemple de titular

Alguns textos ...

Enllaç per ancorar en una altra pàgina

<a href="../html-link.html#generator">HTML link code generator</a>

El codi crearà aquest enllaç:

Generador de codi d’enllaç HTML

En prémer l'enllaç, el navegador passarà a la secció de pàgina html-link que té aquest codi:

<h2><a id="generator"></a>HTML link code generator</h2>

 

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

ENLLAÇOS HTML
TAULES RÀPIDES