Enllaç d'imatge HTML

Com fer d’una imatge un enllaç.

Codi d’enllaç d’imatge HTML

<a href="../html-link.htm"><img src="flower.jpg" width="82" height="86" title="White flower" alt="Flower"></a>

O utilitzeu millor l'estil CSS per determinar l'amplada i l'alçada.

<a href="../html-link.htm"><img src="flower.jpg" style="width:82px; height:86px" title="White flower" alt="Flower"></a>

El codi crearà aquest enllaç:

Flor

 

El codi té les parts següents:

  • <a> és l'etiqueta d'enllaç.
  • L' atribut href estableix l'URL al qual s'enllaça.
  • <img> és l'etiqueta d'inici de la imatge.
  • L' atribut src defineix el fitxer d'imatge.
  • L' atribut title defineix el text de la descripció de la imatge.
  • alt és l'atribut de text alt de l'etiqueta d'imatge.
  • Els atributs d' estil es defineixen amb css l'amplada i l'alçada de la imatge.
  • </a> és l'etiqueta final de l'enllaç.

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

ENLLAÇOS HTML
TAULES ID