Nastavit symboly teorie

Seznam symbolů množin teorie množin a pravděpodobnosti.

Tabulka symbolů teorie množin

Symbol Název symbolu Význam /
definice
Příklad
{} sada sbírka prvků A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| takhle aby A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B průsečík objekty, které patří do množiny A a množiny B. A ⋂ B = {9,14}
A⋃B unie objekty, které patří do množiny A nebo množiny B. A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B podmnožina A je podmnožinou B. sada A je zahrnuta v sadě B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B správná podmnožina / přísná podmnožina A je podmnožinou B, ale A se nerovná B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B není podmnožina sada A není podmnožinou sady B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B nadmnožina A je nadmnožinou B. sada A zahrnuje sadu B. {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B správná nadmnožina / přísná nadmnožina A je nadmnožinou B, ale B se nerovná A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B ne nadmnožina sada A není nadmnožinou sady B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A. napájecí sada všechny podskupiny A  
\ mathcal {P} (A) napájecí sada všechny podskupiny A  
A = B rovnost obě sady mají stejné členy A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
A c doplněk všechny objekty, které do sady A nepatří  
A' doplněk všechny objekty, které do sady A nepatří  
A \ B relativní doplněk objekty, které patří do A a ne do B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB relativní doplněk objekty, které patří do A a ne do B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B symetrický rozdíl objekty, které patří k A nebo B, ale ne k jejich průsečíku A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B symetrický rozdíl objekty, které patří k A nebo B, ale ne k jejich průsečíku A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A prvek,
patří
nastavit členství A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A není prvek žádné stanovené členství A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) objednaný pár kolekce 2 prvků  
A × B. kartézský součin sada všech seřazených párů z A a B  
| A | mohutnost počet prvků množiny A A = {3,9,14}, | A | = 3
#A mohutnost počet prvků množiny A A = {3,9,14}, # A = 3
| svislá čára takhle A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null nastavena nekonečná mohutnost přirozených čísel  
1 aleph-one mohutnost spočítatelných pořadových čísel  
Ø prázdná sada Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} univerzální sada soubor všech možných hodnot  
0 přirozená čísla / celá čísla (s nulou) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 přirozená čísla / celá čísla (bez nuly) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
nastavena celá čísla \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
racionální čísla nastavena \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}a b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
sada reálných čísel \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6,343434 ∈\ mathbb {R}
sada komplexních čísel \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Statistické symboly ►

 


Viz také

Facebook Cvrlikání WhatsApp E-mailem

Napište, jak tuto stránku vylepšit

Matematické symboly
RYCHLÉ STOLY