cd käsk Linuxis / Unixis

cd on Linuxi käsk terminali kesta kataloogi / kausta muutmiseks.

Kataloogi nime automaatseks täitmiseks võite vajutada vahekaardinuppu .

CD süntaks

$ cd [directory]

cd käskude näited

Kodukataloogi vahetamine (määrab keskkonnamuutuja $ HOME):

$ cd

 

Muuda ka kodukataloogi:

$ cd ~

 

Muuda juurkataloogi:

$ cd /

 

Ülemkataloogi muutmine:

$ cd ..

 

Alamkataloogi dokumentide muutmine :

$ cd Documents

 

Alamkataloogi Dokumendid / Raamatud muutmine :

$ cd Documents/Books

 

Kataloogi muutmine absoluutse tee / home / user / Desktop abil :

$ cd /home/user/Desktop

 

Muutke tühikuga katalooginimeks - Minu pildid :

$ cd My\ Images

Või

$ cd "My Images"

Või

$ cd 'My Images'

 


Vaata ka

Advertising

LINUX
KIIRED TABELID