pwd käsk Linuxis / Unixis

Unix / Linux pwd käsk.

pwd - printige töökataloog, on Linuxi käsk praeguse töökataloogi saamiseks.

pwd süntaks

$ pwd [option]

pwd käskude näited

Muutke kataloog kataloogiks / usr / src ja printige töökataloog:

$ cd /usr/src
$ pwd
/user/src

 

Muutke kataloog kodukataloogiks ja printige töökataloog:

$ cd ~
$ pwd
/home/user

 

Muutke kataloog kodukataloogi vanemkataloogiks ja printige töökataloog:

$ cd ~/..
$ pwd
/home

 

Muutke kataloog juurkataloogiks ja printige töökataloog:

$ cd /
$ pwd
/

 


Advertising

LINUX
KIIRED TABELID