mv käsk Linuxis / Unixis

Linuxi mv käsk.

mv käsku kasutatakse failide ja kataloogide teisaldamiseks.

mv käsu süntaks

$ mv [options] source dest

mv käsuvalikud

mv käsu peamised valikud:

valik kirjeldus
mv -f sundliikumine, kirjutades sihtfail viivitamata üle
mv -i interaktiivne viip enne ülekirjutamist
mv -u uuenda - liigu, kui allikas on sihtkohast uuem
mv -v paljusõnaline - printige lähte- ja sihtkohafailid
man mv abijuhend

mv käsu näited

Teisalda main.c def.h failid kataloogi / home / usr / rapid / directory:

$ mv main.c def.h /home/usr/rapid/

 

Teisaldage kõik praeguses kataloogis olevad C-failid alamkataloogi bak :

$ mv *.c bak

 

Teisaldage kõik alamkataloogi bak failid praegusesse kataloogi :

$ mv bak/* .

 

Failideümbernimetamise atomix et main.bak :

$ mv main.c main.bak

 

Nimeta kataloog bak ümber bak2-ks :

$ mv bak bak2

 

Värskenda - liigu, kui main.c on uuem:

$ mv -u main.c bak
$

 

Liigutage main.c ja küsige enne bak / main.c ülekirjutamist :

$ mv -v main.c bak
'bak/main.c' -/ 'bak/main.c'
$

 

Linux teisaldab faile ►

 


Vaata ka

Advertising

LINUX
KIIRED TABELID