כיצד להציג / למזג קבצי טקסט

להציג / לשלב קבצי טקסט בלינוקס.

צפה בקובץ טקסט

$ cat list1.txt
milk
bread
apples

$ cat list2.txt
house
car

$

שלב קבצי טקסט

$ cat list1.txt list2.txt
milk
bread
apples

house
car

$

שלב 2 קבצי טקסט לקובץ אחר

$ cat list1.txt list2.txt / todo.txt
$

 

פקודת חתול ►

 


Advertising

LINUX
שולחנות מהירים