פקודת pwd בלינוקס / יוניקס

פקודת pwd של יוניקס / לינוקס.

pwd - מדריך עבודה להדפסה, הוא פקודה של לינוקס כדי לקבל את ספריית העבודה הנוכחית.

תחביר pwd

$ pwd [option]

דוגמאות לפקודת pwd

שנה את הספרייה לספריית / usr / src והדפיס את ספריית העבודה:

$ cd /usr/src
$ pwd
/user/src

 

שנה את הספרייה לספריה הביתית והדפיס את מדריך העבודה:

$ cd ~
$ pwd
/home/user

 

שנה את הספרייה לספריית האב בספריית הבית והדפסת עבודות הדפסה:

$ cd ~/..
$ pwd
/home

 

שנה ספרייה לספריית הבסיס והדפיס את ספריית העבודה:

$ cd /
$ pwd
/

 


Advertising

LINUX
שולחנות מהירים