כיצד להמיר מגברים למיליאמפר

כיצד להמיר זרם חשמלי מ אמפר (A) ל מיליאמפר (MA).

נוסחת חישוב מגברים למיליאמפר

הזרם אני במיליאמפר (mA) שווה לזרם אני במגברים (A) כפול 1000 מיליאמפר למגבר:

אני (mA) = אני (א) × 1000mA / A.

 

אז מיליאמפר שווה למגבר כפול 1000 מיליאמפר למגבר:

מיליאמפ = אמפר × 1000

או

mA = A × 1000

דוגמא

המרת זרם של 3 אמפר למיליאמפר:

הזרם אני במיליאמפר (mA) שווה ל -3 אמפר (A) כפול 1000mA / A:

אני (mA) = 3A × 1000mA / A = 3000mA

 

כיצד להמיר מיליאמפר למגברים ►

 


ראה גם

Advertising

חישובים חשמליים
שולחנות מהירים