כיצד להמיר אוהם וולט

כיצד להמיר התנגדות חשמלית ב אוהם (Ω) כדי מתח חשמלי ב וולט (V) .

ניתן לחשב וולט מאום ומגבר או וואט , אך אינך יכול להמיר אוהם לוולט מאחר ויחידות אוהם וולט אינן מודדות את אותה הכמות.

אוהם לוולט חישוב עם מגברים

על פי חוק אוהם , המתח V בוולט (V) שווה לזרם I במגברים (A) כפול ההתנגדות R באום (Ω):

V (V) = I (A) × R (Ω)

אז וולט שווה למגבר כפול אוהם:

וולט = אמפר × אוהם

או

V = A × Ω

דוגמא

חשב את המתח בוולט כאשר ההתנגדות היא 25 אוהם והזרם הוא 0.2 אמפר.

המתח V שווה ל 0.2 אמפר כפול 25 אוהם, השווה ל 5 וולט:

V = 0.2A × 25Ω = 5V

אוהם לוולט חישוב עם וואט

ההספק P שווה למתח V כפול הזרם I :

P = V × I

הזרם I שווה למתח V חלקי התנגדות R (חוק אוהם):

אני = V / R

אז הכוח P שווה ל-

P = V × V / R = V 2 / R

אז המתח V בוולט (V) שווה לשורש הריבועי של הכוח P בוואט (W) כפול ההתנגדות R באום (Ω):

                    __________________

V (V) = √P (W) × R (Ω)

 

אז וולט שווה לשורש הריבועי של וואט כפול אוהם:

וולט = √ וואט × אוהם

או

V = √ W × Ω

דוגמא

חשב את המתח V בוולט כאשר ההתנגדות היא 12.5Ω וההספק הוא 2 וואט.

המתח V שווה לשורש הריבועי של 2 וואט כפול 12.5 אוהם, השווה ל -5 וולט:

V = √ 2W × 12.5Ω = 5V

 

כיצד להמיר וולט לאום ►

 


ראה גם

Advertising

חישובים חשמליים
שולחנות מהירים