כיצד להמיר מגברים לוואט

כיצד להמיר זרם חשמלי ב אמפר (A) ל חשמל ב וואט (W) .

אתה יכול לחשב וואט ממגברים וולט . אינך יכול להמיר מגברים לוואט מאחר ויחידות וואט ומגברים אינן מודדות את אותה הכמות.

נוסחת חישוב מגברים לוואט

ההספק P בוואט (W) שווה לזרם I במגברים (A), כפול המתח V בוולט (V):

P (W) = I (A) × V (V)

אז וואט שווה למגבר כפול וולט:

וואט = אמפר × וולט

או

W = A × V

דוגמא

מהי צריכת החשמל בוואט כאשר הזרם הוא 3A וספק המתח הוא 110V?

תשובה: ההספק P שווה לזרם של 3 אמפר כפול המתח של 110 וולט.

P = 3A × 110V = 330W

נוסחי חישוב חד פעמי AC לוואט

ההספק האמיתי P בוואט (W) שווה לגורם ההספק PF כפול זרם השלב I במגברים (A), כפול מתח ה- RMS V בוולט (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

אז וואט שווה לגורם הספק כפול אמפר כפול וולט:

וואט = PF × amp × וולט

או

W = PF × A × V

דוגמא

מהי צריכת החשמל בוואט כאשר מקדם ההספק הוא 0.8 וזרם הפאזה הוא 3A וספק המתח RMS הוא 110V?

תשובה: ההספק P שווה לגורם הספק של פי 0.8 זרם של 3 אמפר כפול מתח של 110 וולט.

P = 0.8 × 3A × 110V = 264W

נוסחת חישוב שלושה מגברים לשלושה וואט

חישוב וואט עם מתח קו לקו

הכוח האמיתי P בוואט (W) שווה לשורש ריבועי פי 3 מקדם ההספק PF כפול זרם הפאזה I במגברים (A), כפול מתח קו ה- RMS לקו קו V L-L בוולט (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

אז וואט שווה לשורש מרובע של פי 3 מקדם הספק PF כפול אמפר כפול וולט:

וואט = 3 × PF × אמפר × וולט

או

W = 3 × PF × A × V

דוגמא

מהי צריכת החשמל בוואט כאשר מקדם ההספק הוא 0.8 וזרם הפאזה הוא 3A וספק המתח RMS הוא 110V?

תשובה: ההספק P שווה לגורם הספק של פי 0.8 זרם של 3 אמפר מהמתח של 110 וולט.

P = 3 × 0.8 × 3A × 110V = 457W

חישוב וואט עם קו למתח ניטרלי

החישוב מניח שהעומסים מאוזנים.

ההספק האמיתי P בוואט (W) שווה פי 3 מקדם ההספק PF כפול זרם השלב I במגברים (A), כפול הקו למתח RMS ניטראלי V L-0 בוולט (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-0 (V)

אז וואט שווה פי 3 גורם הספק PF כפול אמפר כפול וולט:

וואט = 3 × PF × אמפר × וולט

או

W = 3 × PF × A × V

 

כיצד להמיר וואט למגברים ►

 


ראה גם

Advertising

חישובים חשמליים
שולחנות מהירים