מה זה קילוג'ול (kJ)?

קילוג'ולה היא יחידת אנרגיה השווה ל -1000 ג'אול.

קילוגרם אחד שווה ל -1000 ג'אול:

1kJ = 1000J

ג'אול אחד שווה ל- 1/1000 קילו-ג'ול:

1J = 0.001kJ

האנרגיה E (J) בג'אול (J) שווה לאנרגיה E (kJ) בקילו- ג'ול כפול 1000:

E (J) = E (kJ) × 1000

קילוגרם אחד שווה ל- 0.94781712 BTU (IT) :

1 kJ = 0.94781712 BTU (IT)

האנרגיה E (BTU) ב- BTU שווה ל- 0.94781712 פעמים האנרגיה E (kJ) בקילו-ג'ואול (kJ):

E (BTU) = E (kJ) / 1.05505585262 = 0.94781712 ⋅ E (kJ)

1 קק"ל th שווה ל- 4.184 קילו-ג'ול (kJ):

1 קק"ל th = 4.184 kJ

האנרגיה בקילו-ג'וליות E (kJ) שווה לאנרגיה בקילוקוריות E (kcal-th) חלקי 4.184:

E (kcal) = E (kJ) / 4.184

 

 


ראה גם

Advertising

המרת אנרגיה
שולחנות מהירים