המרה בין ג'ול לקילוג'ול

ג'ול (J) לקילוג'ול (kJ) , מחשבון המרת אנרגיה וכיצד להמיר.

ממיר ג'ואלים לקילוגרמים

הזן את האנרגיה בג'אול ולחץ על כפתור המר :

י
   
תוצאה בקילוגרמים: kJ

המרת קילוג'ול לג'ול ►

כיצד להמיר ג'אול לקילו-ג'ול

ג'אול אחד שווה לאלף קילוגרם:

1J = 0.001kJ

האנרגיה ב kilojoules E (kJ) שווה אנרגיה ג'ול E (J) מחולק 1000:

E (kJ) = E (J) / 1000

 

דוגמא

המירו 500 ג'ול לקילו-ג'ול.

האנרגיה E בקילוג'ול (kJ) שווה 500 ג'ול (J) חלקי 1000:

E (kJ) = 500J / 1000 = 0.5kJ

טבלת המרה בין ג'ול לקילו

אנרגיה (J) אנרגיה (kJ)
1 י 0.001 kJ
2 י 0.002 kJ
3 י 0.003 kJ
4 י 0.004 kJ
5 י 0.005 kJ
6 י 0.006 kJ
7 י 0.007 kJ
8 י 0.008 kJ
9 י 0.009 kJ
10 י 0.01 kJ
20 י 0.02 kJ
30 י 0.03 kJ
40 י 0.04 kJ
50 י 0.05 kJ
60 י 0.06 kJ
70 י 0.07 kJ
80 י 0.08 kJ
90 י 0.09 kJ
100 ג'י 0.1 kJ
200 י 0.2 kJ
300 ג'י 0.3 kJ
400 ג'י 0.4 kJ
500 ג'י 0.5 kJ
600 ג'י 0.6 kJ
700 ג'י 0.7 kJ
800 ג'י 0.8 kJ
900 ג'י 0.9 kJ
1000 ג'י 1 kJ
2000 י 2 kJ
3000 ג'י 3 kJ
4000 J 4 kJ
5000 ג'י 5 kJ
6000 ג'י 6 kJ
7000 י 7 kJ
8000 י 8 kJ
9000 J 9 kJ
10000 י 10 kJ
100000 י 100 kJ

 

המרת KJ לג'ול ►

 


ראה גם

Advertising

המרת אנרגיה
שולחנות מהירים