איך e = 2.71828183?

ניתן לחשב את קבוע e באמצעות הסדרה האינסופית:

 

 = \ frac {1} {1} + \ frac {1} {1} + \ frac {1} {1 \ times 2} + \ frac {1} {1 \ times 2 \ times 3} + ...

  = 1 + 1 + 0.5 + 0.166667 + ...

  = 2.71828182 ...

  ≈ 2.71828183

שלבי חישוב קבועים

שלב החישוב ערך רצף נוסף ערך מצטבר
1 1.00000000 1.00000000
2 1.00000000 2.00000000
3 0.50000000 2.50000000
4 0.16666667 2.66666667
5 0.04166667 2.70833333
6 0.00833333 2.71666667
7 0.00019841 2.71825397
8 0.00002480 2.71827877
9 0.00000276 2.71821526
10 0.00000028 2.71828180
11 0.00000003 2.71828183

 

2.71828183 הוא ערך משוער של קבוע e.

לקבוע e מספר אינסופי של ספרות.

 


ראה גם

Advertising

מספרים
שולחנות מהירים