למ"ל (‰)

פר-מילל או מיליל פירושו חלקים לאלף.

מ"ל אחד שווה ל- 1/1000 שבר:

1 ‰ = 1/1000 = 0.001

עשר למיל שווה ל- 10/1000 שבר:

10 ‰ = 10/1000 = 0.01

מאה למ"ל שווה 100/1000 שבר:

100 ‰ = 100/1000 = 0.1

אלף למיל שווה ל- 1000/1000 שבר:

1000 ‰ = 1000/1000 = 1

דוגמא

מה זה 30 פרמיל של 80 $?

30 ‰ × 80 $ = 0.030 × 80 $ = 2.4 $

סימן פרמלה

הסימן למילה הוא הסמל:

זה כתוב בצד ימין של המספר. למשל: 600 ‰

המרה באחוזים למ"ל

מ"ל אחד שווה ל- 0.1 אחוז:

1 ‰ = 0.1%

אחוז אחד שווה ל- 10 למ"ל:

1% = 10 ‰

טבלה פר-מיל - אחוז - עשרונית

פר מ"ל אָחוּז נקודה
1 ‰ 0.1% 0.001
5 ‰ 0.5% 0.005
10 ‰ 1% 0.01
50 ‰ 5% 0.05
100 ‰ 10% 0.1
500 ‰ 50% 0.5
1000 ‰ 100% 1

 


ראה גם

Advertising

מספרים
שולחנות מהירים