מספרים ראשוניים

מהו המספר הראשוני?

מספר ראשוני הוא מספר טבעי חיובי שיש בו רק שני מחלקי מספר טבעיים חיוביים - אחד ושלעצמו.

ההפך ממספרים ראשוניים הם מספרים מרוכבים. מספר מרוכב הוא מספר תזונתי חיובי שיש לו לפחות מחלק חיובי אחד שאינו זה או עצמו.

המספר 1 אינו מספר ראשוני בהגדרה - יש לו רק מחלק אחד.

המספר 0 אינו מספר ראשוני - הוא אינו מספר חיובי ויש לו אינסוף מחלקים.

למספר 15 יש מחלקים של 1,3,5,15 כי:

15/1 = 15

15/3 = 5

15/5 = 3

15/15 = 1

אז 15 אינו מספר ראשוני.

למספר 13 יש רק שני מחלקים של 1,13.

13/1 = 13

13/13 = 1

אז 13 הוא מספר ראשוני.

רשימת מספרים ראשוניים

רשימת מספרים ראשוניים עד 100:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ...

האם 0 הוא מספר ראשוני?

המספר 0 אינו מספר ראשוני.

אפס אינו מספר חיובי ויש לו אינסוף מחלקים.

האם 1 הוא מספר ראשוני?

המספר 1 אינו מספר ראשוני בהגדרתו.

לאחד יש מחלק אחד - עצמו.

האם 2 הוא מספר ראשוני?

המספר 2 הוא מספר ראשוני.

לשניים שני מחלקי מספר טבעיים - 1 ו -2:

2/1 = 2

2/2 = 1

 


ראה גם

Advertising

מספרים
שולחנות מהירים