הסתברות וסטטיסטיקה

הסתברות היא תיאוריה מתמטית המתארת ​​אירועים אקראיים.


ראה גם

Advertising

סבירות וסטטיסטיקה
שולחנות מהירים