סמלים מתמטיים

סמלים וסימנים מתמטיים משמשים לתיאור מספרים, ביטויים ופעולות מתמטיים.

סמלים והגדרות במתמטיקה

סמלי מתמטיקה בסיסיים + - × ÷ = () </% ...
סמלי אלגברה x ≜≈∑∏ e ...
סמלי גיאומטריה ∡∟º || Δ ...
סמלים סטטיסטיים P ( A ) f ( x ) μ σ ρz x χ 2 ...
סמלי לוגיקה ^ & + ⊕⇒∀∃∴ ...
קבע סמלי תיאוריה {} ∩∪⊂∈Øℝ ...
סמלי ניתוח וניתוח εiy '∫ d / dx
סמלי מספרים 01234567 ...
סמלי האלפבית היווני αβγδεζηθ ...
ספרות רומיות XIVLCD

 

 

 


ראה גם

Advertising

סימבוליות למתמטיקה
שולחנות מהירים