סמלי לוגיקה

סימני לוגיקה וסמלים

טבלת סמלי מתמטיקה לוגית

סֵמֶל שם סמל משמעות / הגדרה דוגמא
ו ו x y
^ קרט / סיבוב ו x ^ y
& אמפרסנד ו x & y
+ ועוד או x + y
מטען הפוך או xy
| קו אנכי או x | y
x ' ציטוט יחיד לא - שלילה x '
x בר לא - שלילה x
¬ לא לא - שלילה ¬ x
! סימן קריאה לא - שלילה ! איקס
הוקף פלוס / אופלוס בלעדי או - xor xy
~ טילדה שְׁלִילָה ~ x
מרמז    
שווה ערך אם ורק אם (iff)  
שווה ערך אם ורק אם (iff)  
לכולם    
קיים שם    
שם לא קיים    
לָכֵן    
כי / מאז    

 


ראה גם

Advertising

סימבוליות למתמטיקה
שולחנות מהירים