קבע סמלי תיאוריה

רשימת סמלי הקבוצות של תורת הקבוצות וההסתברות.

טבלה של סמלי תורת הקבוצות

סֵמֶל שם סמל משמעות /
הגדרה
דוגמא
{} סט אוסף של אלמנטים A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| כך ש אז זה A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B הִצטַלְבוּת אובייקטים השייכים לקבוצת A ולקבוצת B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B הִתאַחֲדוּת אובייקטים השייכים לקבוצה A או לקבוצה B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B תת-קבוצה A הוא תת קבוצה של B. סט A כלול בערכה B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B תת קבוצה נכונה / תת קבוצה קפדנית A היא תת קבוצה של B, אך A אינה שווה ל- B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B לא תת קבוצה קבוצה A אינה תת קבוצה של קבוצה B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B סופר-סט A הוא קבוצה עילית של B. סט A כולל קבוצה B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B סופר-סט נכון / קפדני A הוא סופר-סט של B, אך B אינו שווה ל- A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B לא סופר-סט קבוצה A אינה קבוצה-על של קבוצה B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 א סט כוח כל קבוצות המשנה של A.  
\ mathcal {P} (A) סט כוח כל קבוצות המשנה של A.  
A = B שוויון בשתי הסטים אותם חברים A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
ג מַשׁלִים כל האובייקטים שאינם שייכים לקבוצת A  
א' מַשׁלִים כל האובייקטים שאינם שייכים לקבוצת A  
A \ B משלים יחסי חפצים השייכים ל- A ולא ל- B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
א.ב. משלים יחסי חפצים השייכים ל- A ולא ל- B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B הבדל סימטרי אובייקטים השייכים ל- A או B אך לא לצומת שלהם A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B הבדל סימטרי אובייקטים השייכים ל- A או B אך לא לצומת שלהם A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A אלמנט של,
שייך ל
קבע חברות A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A לא אלמנט של אין חברות קבועה A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( א , ב ) זוג מוזמן אוסף של 2 אלמנטים  
A × B מכפלה קרטזית סט של כל הזוגות שהוזמנו מ- A ו- B  
| א | מספר איברים בקבוצה מספר האלמנטים של קבוצה A. A = {3,9,14}, | A | = 3
מספר איברים בקבוצה מספר האלמנטים של קבוצה A. A = {3,9,14}, # A = 3
| סרגל אנכי כך ש A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null אינסוף קרדינליות של מספרים טבעיים שנקבעו  
1 aleph-one קרדינליות של מספרים סדירים הניתנים לספור  
Ø סט ריק Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} סט אוניברסלי סט של כל הערכים האפשריים  
0 מספרים טבעיים / מספרים שלמים שנקבעו (עם אפס) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 מספרים טבעיים / מספרים שלמים שנקבעו (ללא אפס) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
מספרים שלמים שנקבעו \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
מספרים רציונליים שנקבעו \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}ו- b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
מספרים אמיתיים מוגדרים \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6.343434 ∈\ mathbb {R}
מספרים מורכבים שנקבעו \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 אני\ mathbb {C}

 

סמלים סטטיסטיים ►

 


ראה גם

Advertising

סימבוליות למתמטיקה
שולחנות מהירים