גרף Arccos (x)

גרף של פונקציה f (x) = ארקוס (x):

 


ראה גם

Advertising

ארקוס
שולחנות מהירים