מה זה ארקוס של cos (x)

Arccosine של קוסינוס של x.

 

מכיוון שקוסינוס הוא תקופתי, הארקוזין של קוסינוס של x שווה ל- x פלוס 2kπ כאשר k הוא מספר שלם k ∈ℤ:

ארקוס (cos x ) = x +2 k π

 

פונקציית Arccos ►

 


ראה גם

Advertising

ארקוס
שולחנות מהירים